Els socis aproven els comptes del club per la temporada 2023-2024 i el pressupost per la temporada 2024-2025

Celebrada l’assemblea de socis del CF Alella. Durant l’acte, la massa social ha aprovat els comptes del club per la temporada 2023-2024, amb un romanent de la temporada anterior de 20.273 gràcies a la subvenció extraordinària rebuda per la Diputació.

Els comptes 2023-2024 reflecteixen uns ingressos de 121.563 euros i unes despeses de 110.843 euros. De cara al curs 2024-2025, la previsió d’ingressos és de 131.286 euros i 124.255 euros en despeses.

Els comptes 2023-2024 reflecteixen uns ingressos de 121.563 euros i unes despeses de 110.843 euros

Creixement del planter

A nivell de creixement de jugadors i jugadores, aquest es manté sostingut. De la temporada 2021-2022, quan hi havia 191 jugadors i jugadores, s’ha passat als 251 jugadors i jugadores actuals. Es preveu arribar fins als 17 equips per al curs vinent i ampliar a dos equips femenins.

Exposició de la metodologia esportiva

Durant l’assemblea, el coordinador i nou responsable de metodologia, Nico Fiorito, ha presentat el projecte esportiu 2024-2028, el qual està molt centrat a aplicar una nova metodologia i un control tècnica-tàctic exhaustiu, acompanyat d’una modernització total de tots els estaments de coordinació.