21 novembre: inici projecte reforma del Camp de Futbol Municipal. Seu del C.F. Alella. Cost general total de les obres, inclòs gespa i enllumenat: 654.000€.

El passat dia 2 de novembre, es va celebrar a les 18:15 hores a les instal·lacions del Camp Futbol Municipal d’Alella Joaquim Cumellas, seu del C.F. Alella la reunió informativa que tenia com a objectiu que l’Alcalde del Municipi Andreu Francisco, i l’arquitecte municipal Joan Mas, més la resta de tècnics de l’Ajuntament, ens fessin un pla clar i concret de l’esdevenir de les futures obres que es realitzaran al camp de l’Alella, en els mesos esdevenidors.

Introducció

A instancies de la Junta Directiva del C.F. Alella, alguns dels seus membres, s’havien reunit essencialment a primeres hores del matí del mateix dijous amb l’alcalde d’Alella, Sr. Andreu Francisco, l’arquitecte responsable del redactat del projecte Sr. Salvador Ribas (aprovat el 23 de febrer d’enguany per la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alella) l’arquitecte municipal Sr. Joan Mas, L’enginyer municipal Xavier Torres, la responsable del pla de seguretat i el propietari de l’empresa guanyadora de la licitació, així com altres tècnics municipals.

Tot amb la finalitat de comprovar i demanar que les obres s’iniciïn dins dels terminis establerts i en la forma escaient, i per a prendre el pols a les explicacions que més tard donarien a tots els presents en la reunió que s’havia convocat a la mateixa tarda del dijous, i en la qual es donava cabuda a tots els socis-sòcies i pares i mares dels nostres joves jugadors integrants del C.F. Alella. Una convocatòria pensada per mes de tres-centes persones. Finalment van assistir unes trenta i cinc persones.

Coneixent com sabem que la convocatòria es va realitzar a les 18:00h per motius d’agenda de l’Alcalde (aquell dia estaven convocats al Parlament de Catalunya, per les detencions dels responsables d’Òmniun Cultural i de l’ANC). I, a més, aquell dia s’havia trencat el pacte de govern entre PSC i ERC i la regidora d’Esports, la Sra. Gloria Mans, cessava en la seva responsabilitat. Enteníem que era una hora complexa per a que tots els interessats en la reunió poguessin assistir a la mateixa, però amb l’agenda política d’aquests dies tenia poc marge. Vam insistir de totes maneres en la necessitat de realitzar una reunió d’explicació del projecte. Entenem que tenim l’obligació de passar-vos un resum del tractat en la reunió, i aprofitar, a més, per a contestar a diverses persones que ens han traslladat les seves inquietuds referent a tot el que s’ha dit en la convocatòria esmentada.

En aquest sentit volem assenyalar que ha sigut sempre una imperiosa necessitat de la Junta, que el consistori fes una explicació acurada, de detall als socis-sòcies i usuaris del Club, sobre l’actuació que es pretén fer en el camp, perquè aquests pogueren preguntar, informar-se, i manifestar les seves inquietuds sobre aquest tema.

També volem recordar als integrants del C.F. Alella, que la tipologia de l’obra que es farà en el camp requereix de projectes arquitectònics subscrits per professionals, de plans de seguretat i salut, i de llicències administratives. Fets tècnics que impedeixen deixar en mans dels socis/es decisions pròpies de la mateixa. A més, el C.F. Alella no és el propietari de les instal·lacions, sinó un cessionari de la gestió del mateix, al costat d’altres associacions esportives com el Rugbi Alella i la Unió Esportiva Alella. Se’ns permet aportar criteri, ja que som l’entitat amb més esportistes del Camp Municipal, prop de dos-cents, més tècnics, i perquè tenim una rellevància històrica en aquest municipi. Tot i això, no ens legitima per a tenir un posicionament final.

21 novembre: inici projecte reforma del Camp de Futbol Municipal. Seu del C.F. Alella. Cost general total de les obres, inclòs gespa i enllumenat: 654.000€.

Les obres es van aturar al juny d’enguany

L’inici de les obres es van frustrar a causa d’un error tècnic-econòmic que el propi Alcalde Andreu Francisco va reconèixer com a propi del consistori. L’Ajuntament, els tècnics adscrits i encarregats de la previsió del pressupost inicial d’obres, van oblidar preveure el 19% del cost de les mateixes, per a conceptes com: despeses generals (taxes, arbitris, llicències) i el benefici industrial del licitador. Un fet significatiu i important que va provocar que un cop fet el concurs d’adjudicació de les obres, aquest fos invalidat. Això va significar tornar a començar tot el procés de licitació des de zero.

Amb tot, el Campus d’Estiu es va tenir que anul·lar perquè inicialment les obres estaven previstes per al mes de maig/juny d’enguany, fet que va motivar que no pogueren realitzar el campus previst i tampoc les obres.

Des d’aleshores s’ha procedit a rectificar l’error i la demora dels tràmits d’adjudicació ens porta al dia d’avui. Durant tot aquest temps, la Junta ha viscut un camí d’accions i reunions amb els representants de l’Ajuntament, amb la finalitat de saber primer, i demanar després, totes les garanties i ampliació de partides d’obra que en un primer moment no havien estat incloses per l’Ajuntament, en el seu projecte. Així, s’ha aconseguit que es canvií l’herba del terreny de joc (les especificacions del qual s’estudiaran atès que hi ha pressupost suficient per a escollir una opció òptima i vuit mesos per endavant per determinar qualitats i prestacions), que no estava inicialment previst i també canviar les llums del camp a la nova tecnologia LED adaptats a les exigències i normatives actuals de consum i sostenibilitat.

Inici obres dimarts 21 novembre. Reforma integral de l’edifici social i espais esportius

En la reunió, es va detallar també, les condicions de l’obra, l’inici de les mateixes que serà el 21 de novembre, els temps vinculats a les partides d’obra com l’enderrocament, l’edificació, quins departaments hauran en l’edificació, la il·luminació en LED, la pintura general del Camp.

Durant el procés d’execució de l’obra, que suposa la renovació de més d’un 60% de la instal·lació esportiva, una suficient part del camp quedarà vinculada especialment al programa de Seguretat i Salut establert. Així doncs la zona marcada per a l’obra, serà aproximadament d’un quart del camp per al futbol 7, espai molt menor del que estava previst en un primer inici.

En la reunió l’Arquitecte Municipal ha posat especial importància sobre el pla del   Programa de Seguretat i Salut de l’obra, atès que és legalment obligatòri per descomptat, però principalment perquè a més tractem amb un infinit respecte tots el processos de seguretat sobre els nostres jugadors.

Tots els espais disponibles per entrenar i jugar en el període de l’obra seran detallats per els coordinadors del nostre club amb especial ajuda dels entrenadors. Ells distribuiran les àrees d’entrenament de la forma més efectiva i segura.  Els treballs d’obra finalitzaran a les 17:00h, ja que els entrenaments s’inicien a les 17:30h. L’espai ocupat i marcat de l’obra no impedirà ni els entrenaments ni els partits de competició de cap de setmana. Certament, sempre ens movem i cerquem solucions per a millorar l’estat de les instal·lacions, i la societat esportiva de la qual formem part.

L’inici de les obres es van frustrar a causa d’un error tècnic-econòmic que el propi Alcalde Andreu Francisco va reconèixer com a propi del consistori.

Obres, actuacions

Destacar que l’obra suposa sens dubte una millora rellevant en les diferents àrees:

 • Edifici de bar (zona lúdica), banys, i serveis (cambra de bomba de reg) estaran integrats en un mateix edifici on fins ara estava el Bar (ara màquines vending) amb una terrassa coberta mirant el terreny de joc.
 • Al mateix edifici, en la zona baixa, on ara estan les graderies que donen accés al bar, estaran els despatxos de les tres associacions: CF. Alella, Rugbi Alella i Unió Esportiva Alella.
 • A la zona on ara es troba la bomba de reg s’obrirà un porta de dimensions suficients amb la finalitat d’habilitar l’accés directe a vehicles d’emergència (ambulàncies) per entrada directa al camp en cas de urgències i també de persones amb necessitat d’ajuda, cadires amb diverses discapacitats.
 • Protecció i seguretat. En l’última graderia que toca gairebé al mateix terreny de joc, i que suposa un important risc, es col·locarà una protecció des de la barana fins al sòl d’un material similar al policarbonat, molt resistent i possiblement transparent o de color verd que evitarà qualsevol cop dels jugadors contra la graderia. Aquesta protecció anirà col·locada al llarg de tot el camp (zona de graderies) i fins a la part lateral nord (porteria).
 • Es canviarà la instal·lació elèctrica i s’instal·larà il·luminació LED per a millorar la visió de camp.
 • Instal·lació d’un altell per emmagatzemar el material esportiu de totes les entitats usuaris del camp municipal
 • Es pintarà tot el perímetre del camp.
 • La zona de pàrquing no es veurà afectada.
 • Els jugadors entraran per la porta metàl·lica que accedeix directament als vestuaris.
 • La resta de públic entrarà per una zona habilitada exclusivament per a ells.
 • Destacar, com ja hem indicat anteriorment que, s’ha forçat incloure en el pressupost municipal d’obres any 2018 la nova gespa que s’implementarà en el terreny de joc durant el mes d’agost 2018. Ja que, d’aquesta manera podrem realitzar el procés d’atenció i selecció a nous jugadors per la temporada 2018-2019 alhora que organitzar el Campus d`Estiu 2018 durant el mes de juliol.
 • S’inclourà també un nou sistema de reg en el moment de l’execució d’aquesta partida pressupost 2018
 • L’ajuntament està estudiant la viabilitat de construir, també, una passarel·la en l’últim tram d’accés al camp perquè els jugadors a partir de certa edat puguin accedir al camp des del poble sense necessitat de cap vehicle.
 • També informar-vos que la Junta ha sol·licitat a través d’instància reglamentaria a l’Ajuntament, la possibilitat de canvi de sentit del carrer que desemboca en els terrenys del camp, des de la zona dels Escolapis.

Afectació i duració obres

Per al desenvolupament de les obres existeix una afectació mínima respecte al que al principi s’esperava. La coordinació i els criteris aportats per tots ens ha permès aconseguir un espai d’utilització esportiva mes que acceptable. Amb tot, recordar-vos que les obres tardaran aproximadament uns cincs mesos (novembre-abril) en desenvolupar-se i som conscients de les molèsties, però el resultat mereixerà la pena. Des del club us demanem cooperació, positivisme i il·lusió.

Trasllat d’equips FUTBOL 11 del C.F. Alella a altres camps (Badalona)

En conseqüència i per a una millor organització de tot el procés d’obres, hem tingut que traslladat alguns dels nostres equips a d’altres camps. Especialment els nostres equips del FUTBOL 11 tant per entrenar com per jugar la competició de lliga. I arribar a acords de col·laboració, de sinergies amb altres clubs, com és el cas de l’Associació PereGol al costat del Màgic de Badalona o el C.F. Bufalà també situat en la mateixa població, o la Unió Esportiva Cabrera.

On juguen i entrenen els nostres equips FUTBOL 11

 • Infantil: C.F. Bufalà (Badalona). Només partits de competició de la lliga. Entrenaments al nostre camp: C.F. Alella
 • Primer equip La Salut Pere Gol (Badalona). Entrenament més partits de competició de la lliga.
 • Veterans: UE Cabrera. Només partits de competició de la lliga. Entrenaments al nostre camp: C.F. Alella.

Vestuaris, nova assignatura pendents

Respecte a la renovació dels vestuaris, és una altra exigència necessària per part del Club, l’Ajuntament manifesta que ja van ser renovats fa tres anys (2014) i que possiblement puguin entrar en un procés de canvi, de renovació dels mateixos a partir del 2019. No abans del proper mandat.

També dir-vos, que nosaltres, continuarem en la mateixa forma que hem actuat en les obres que s’iniciaran. Reclamant un possible acció abans de l’any indicat. Aquestes estaven previstes en un primer moment per a finals del 2018 o principis del 2019. Per tant de tota manera sol·licitarem una actuació obligada sobre els vestuaris el més aviat possible. També teniu que saber el següent, tot valorant que molts equips o jugadors no actuen de la millor forma cívica en els vestuaris. Colpejant-los i deteriorant-los quan són expulsats per l’àrbitre, o simplement perden el partit. El seu procés de frustració i d’incivisme el canalitzen atemptant de forma física contra dites instal·lacions. És una realitat que vivim dissortadament de forma continuada amb denuncies reiterades a la Federació Catalana de Futbol, als clubs, al mateix àrbitre i per descomptat al nostre Ajuntament i moltes vegades directament als jugador/s, son situacions no molt desitjables.

Ara per ara, la responsabilitat de les instal·lacions del Camp Municipal d’Esports serà del tècnic d’esports de l’Ajuntament, Sr. Ferran García, qui s’encarregarà de la gestió del camp, per tal de cohesionar les diverses entitats que conflueixen.

Gràcies

Tot aquesta situació és un procés il·lusionant, no sense dificultats ja expressades, que anem superant, com en qualsevol acció de la vida dins de l’aspecte personal, social o professional. Aconseguir els processos d’excel·lència en tot allò que fem és un objectiu natural dins el nostre esperit de treball, que no sempre aconseguim. Els últims tres anys, ens hem dedicat a complir els objectius marcats: l’aspecte social, l’economia, la fiscalitat, el màrqueting i la comunicació, l’organització esportiva, la formació esportiva com escola de futbol i a potenciar els valors dels nostres jugadors sense perdre els factors de la competició.

Considerem que el nostre Club està projectant aquests somnis, que també són els vostres i convertir-los en realitats efectives i tangibles, allò que diem al best line de les nostres samarretes “el millor del futbol”. El temps possiblement acabarà mostrant aquesta unió de factors cocreatius, de motivació i visió al costat de l’acció, per a seguir posicionant el Club com un referent, com a mínim en la nostra zona d’influència, El Maresme.

La vostra ajuda, el vostre suport moral i tangible ens empenta a seguir en aquest camí. No som res mes que socis, pares i mares tanmateix com vosaltres, que dediquem una part del nostre temps amb la major responsabilitat possible en favor de tots i sobretot d’ells, els nostre jugadors i la seva formació humana i esportiva. Moltes gràcies i estem a la vostra disposició per a ampliar qualsevol informació o dubte sobre el tema.

Ben cordialment

Junta Directiva

C.F. Alella