El CF Alella convoca a tots els seus socis a la celebració d’una Assemblea General Extraordinària el pròxim 27 de març a Can Lleonart

Benvolgut Soci

Tenim el plaer de convidar-los a l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el proper dia 27 de març de 2018 a les 19:45 hores en primera convocatòria, i a les 20:00 hores en segona convocatòria, a les golfes de Can Lleonart, amb la finalitat de tractar el següent ordre del dia:

Convocatòria d’Eleccions Junta Directiva.
Constitució Mesa Electoral mitjançant sorteig dels socis presents.
Torn obert de paraules, precs i preguntes

Els assistents hauran d’acreditar la condició de Socis (abonament de les quotes socials anuals fins a la celebració de l’Assemblea), la qual es verificarà a l’entrada mitjançant el DNI de cada assistent i el llistat actualitzat del Club.

Donada la importància dels temes a tractar, preguem la seva assistència.

La Junta Directiva

«Els assistents hauran d’acreditar la condició de Socis, la qual es verificarà a l’entrada mitjançant el DNI de cada assistent»