La presentació d’una sola candidatura per concórrer a les eleccions del CF Alella proclama automàticament Cristina Cardiel com a nova presidenta de l’entitat.

Un nou mandat comença al CF Alella. L’entitat inaugura una nova etapa de quatre anys (2018-2022) que ha de servir per continuar fent evolucionar un club que sota la presidència de Joan Vidal va començar un esperançador procés de transformació i millora de tots els seus estaments.

El Club de Futbol Alella no haurà de viure unes eleccions en forma de votació, ja que només una candidatura s’ha presentat per agafar el relleu de l’anterior junta. D’aquesta manera, Cristina Cardiel German es converteix en la nova presidenta del club; sens dubte una fita històrica, ja que es tracta de la primera dona que ostentarà el càrrec en els prop de 100 anys d’activitat futbolística de l’Alella.

A continuació, s’adjunta el comunicat redactat per la Junta Electoral que explica detalladament el procés que s’ha seguit per proclamar com a guanyadora la candidatura de Cristina Cardiel.

Cristina Cardiel es converteix en la primera dona que presideix el CF Alella

La Junta Electoral constituïda per tots els seus membres presents en reunió el 10 d’abril de 2018 ha resolt:

Que amb data 9 d’abril de 2018 a les 20:00h, queda finalitzada la fase de formació, presentació i impugnació de candidatures, havent-se presentat només una candidatura encapçalada per la Sra. Cristina Cardiel German.

Que aquesta única candidatura, un cop verificada, compleix amb els requisits obligatoris estatutaris, pels quals és plenament validada com l’única a concórrer a les eleccions de la Junta Directiva del Club de Futbol Alella, per al mandat 2018-2022.

Existint una única candidatura, NO ES REALITZARÀ el procés de votació, previst per avui 11 d’abril de 2018, considerant-se finalitzades les eleccions, tal com disposen els articles 16 i 17 dels Estatuts socials del Club de Futbol Alella.

En conseqüència es procedeix a proclamar electa a l’única candidatura presentada i presidida per la Sra. Cristina Cardiel German. La resta de membres de la nova junta amb noms i càrrecs s’expressen a continuació:

Presidenta:                                                   Vocal Coordinació 1er equip:

Cristina Cardiel                                          Carlos García

Vicepresident:                                             Vocal Coordinació Futbol Base:

Manel Domínguez                                       Àngel Bonilla

Secretari:                                                      Vocal Coordinació Veterans:

Tomás Gil                                                      Daniel Gil

Tresorer:                                                       Vocal Comunicació:

Sònia Pujol                                                   Bernat López

Director tècnic-esportiu futbol base:

Toni Palao

Seguidament, i en tres hàbils des del 10 d’abril, la Junta Electoral haurà de remetre aquesta certificació d’acta a la Federació Catalana de Futbol, ​​per tal de notificar als estaments federatius la configuració de la nova junta directiva del Club de Futbol Alella. Els acords reflectits en l’acta van ser presos per unanimitat per la Junta Electoral, comptant amb la signatura dels tres components de la Comissió Electoral i amb la signatura al marge del Secretari en funcions del Club de Futbol Alella, Sr. Tomàs Gil.